Spirituális Egyiptom 1. rész

Spirituális Egyiptom 1. rész

december 28, 2020
🅂🄿🄸🅁🄸🅃🅄🄰🄻🄸🅂 🄴🄶🅈🄸🄿🅃🄾🄼
sorozat, 1. rész
Egyiptom misztériuma

Aki Egyiptomot igazán meg szeretné ismerni, annak nyitottnak kell lennie az #ezotéria irányába. Egyiptom egykoron valóban a #mágia fellegvára volt, egy Földre szállt isteni csoda, amelyet félistenekként tisztelt és imádott lények hoztak létre a sivatag homokjából. 
Az egyiptomiak tökéletes csillagászati és csillagbölcseleti tudásuk birtokában ismerték az emberi testet öltött lélek evolúcióját. A Föld precessziós mozgásának (25920 éves nagy és 2160 éveskis ciklusok) segítségével kirajzolódott előttük az ember spirituális felemelkedésének mikéntje. Előre látták, hogy az emberiség milyen korszakokon fog keresztül menni és miként fog bukdácsolni, s legfőképpen, mi vár rá. 
A félistenek tökéletes tudásukkal megteremtették a papságokat. Minthogy a nép vezetőit a #félistenek képezték ki pusztán néhány száz év leforgása alatt, a nép csakhamar tapasztalta, hogy milyen perspektívák előtt áll. 
Az egyiptomi kultúra megalapítója #Thot volt, azaz Dzsehuti, aki a későbbi korokban mint Hermész Triszmegisztosz, magyarul Háromszorosan Hatalmas/Háromszorosan Bölcs született meg.
„Mindenkiben szunnyad valami az isteniből,
s ha ez megtermékenyül, akkor életre hívható az emberben minden olyan tulajdonság, amelyet az istenek magukból
adtak az ember számára. A mindenhatósághoz mindenekelőtt szellemi önuralom szükséges.”
Az egyiptomiak a misztériumiskolákként funkcionáló templomaikban #asztrális kapukat működtettek. Ezt ma úgy mondanánk, hogy #dimenziókapu-kat használtak, melyek a magasabb világokkal kötötték őket össze. Ne feledjük, hogy évezredeken keresztül napi szinten működtették a csillagkapukat, így Egyiptomban ma is rengeteg energianyomot találunk a fennmaradt templomokban. 
A misztériumiskolák az isteni tudás felfedésének különböző állomásai szerint jöttek létre. Minden korszaknak megvoltak a misztérium iskolái, illetve minden félistennek megvoltak a beavatotti templomai. 
Ha végigtekintünk a főbb állomásokon, akkor láthatjuk, hogy az ember anyagba merülésének és egyúttal a megvilágosodásának a kulcsait kapjuk a kezünkbe. Először a megnem nyilvánult lét, majd az anyagi lét, s az ember születése, végül mindez visszafelé: az ember spiritualizálódása. Alászállás és felemelkedés. Materializáció és transzcendentálás.

A középpontban a megismerés áll, melynek során az emberi tudat fokozatosan elsajátíthatja a földi lét nyújtotta megannyi titkot.
A templomok egyben misztériumiskolák gyanánt is szolgáltak, ahol a tanulók, a Neofiták, lépésről-lépésre sajátíthatták el az Élet ismereteit: a csillagok tudományát (asztrológiát), a matematikát, a gyógyítás művészetét, az alkímiát (természeti varázslást), a szent írásjelek ismeretét, az istenhitet (teológiát) és így tovább. Mumifikációs technikáik magasan fejlett anatómiai és patológiai ismeretekről árulkodnak, számtalan műtétet, köztük szép számmal plasztikait is végeztek.
A főpapok és a varázslók olyan erőket idéztek meg, amelyek élő csodákban részesítették a népet. Ezek a mágikus erők átjárták a templomok falait és egy bonyolult rendszer szerint mind a mai napig sugározzák magukból a magasztos energiákat. Minden évnek megvannak a maga jellegzetes energetikai hatásai.
Találunk köztük képességfejlesztő, tudatossá tevő, rezgésemelő, gyógyító, karma-oldó és egyéb más, speciális energiák.
A papoknak évek - évtizedek álltak rendelkezésére, hogy ugyanezt a megismerő - felfedező utat bejárják. Az egyes misztériumiskolák aszerint szerveződtek, hogy az élet rejtelmeit az isteni igazság melyik oldaláról kívánták megközelíteni. Eszerint minden templom más volt és egyedi szemszögből közelítette meg az univerzum tudását.
Folytatjuk...

Forrás: angyalforras.hu

#Egyiptom #sacredegypt #spirituálisEgyiptom #lélek #spirituális #varázslat #misztériumiskola #spirituálisutazás #természetfeletti #egyiptomfakultativ #lidotours