Medinat Habu

Medinat Habu

augusztus 05, 2021

III. Ramszesz halotti temploma, Medinat Habu Luxorban a Nyugati parton található.

A templom kb 150 méter hosszú és ortodox minta alapján épült, hasonlít II. Ramszesz halotti templomára, de annál sokkal jobb állapotban maradt meg.

A terület ősi kultuszközpont, amelyben a világ keletkezése előtti isteni alakokat a hermopoliszi Ogdoádot is tisztelték Hatsepszut és III. Thotmesz itt emeltetett templomot Ámon tiszteletére, majd e mellé építtette halotti templomát és királyi palotáját III. Ramszesz, az Újbirodalom végén pedig a jól védhető templomkörzet fontos közigazgatási központ lett. A település egészen az i. sz. 9. századig lakott maradt, épületei viszonylag jó állapotban maradtak fenn, dekorációin ma is láthatóak az eredeti csodálatos színek. 

A templom kezdeti feltárása 1859-1899 között zajlott. A régészek 1924 óta folyamatosan dolgoznak a terület feltárásán, a templomok falainak 7000 m²–t meghaladó feliratainak és díszítéseinek feldolgozásán, ezért máig az egyik legjobban dokumentált egyiptomi műemlék.

A kopt időkben volt itt egy város, az épület egy részét pedig kopt templomként használták. A templomot eltávolították és a fő falakban lévő kopt faragványok egy részét megváltoztatták.

Az épület nem csak halotti templom volt, hanem királyi rezidencia is. Egyszerre templomegyüttes és templomok együttese, mivel ezen a 210×315 méteres, vastag fallal körülvett területen számos, különböző korokban épült kisebb kápolna és templom található III. Ramszesz fő templomán kívül.

A főkaputól balra található a XXV. és XXVI. dinasztia idején épített négy kápolna, melyek mindegyikét az Ámon isteni feleségeinek emeltek. Az első, „Anubisz szőlőskertje” I. Amenirdisz részére készült, a második I. Pszammetik fáraó lányának Nitókrisznak, a harmadik tulajdonosa II. Sepenupet, a negyediknek pedig Mehtienweszkhet, Nitókrisz édesanyja. A falakon a kiváló minőségű és jó állapotban fennmaradt domborművek a túlvilági életre szükséges élelmiszereket és áldozatokat ábrázolják. A hercegnőket a kápolnák alatt kialakított kriptákba temették.

Az első pülon egy nyitott udvarba vezet, melyet a III. Ramszesz kolosszális szobrai, az egyik oldalán Osiris, a másik pedig a karszt nélküli oszlopok szegélyezik. Az Egyiptom ellenségeire lesújtó, őket Amon-Rének és Ré-Harahtinak felajánló fáraót ábrázolja gigantikus méretben.

A templom első udvara 48×35 méteres, kettős rendeltetésű, a déli fal mögött elhelyezkedő palota udvara is egyben. Ezen a falon nyílik az úgynevezett „megjelenések ablaka”, ahonnan az uralkodó figyelhette a templomban később bemutatott áldozatok előkészületeit, valamint innen jutalmazta meg papjait, főhivatalnokait is.

A második udvar 38×42 méteres, kolonnádját oldalt zárt, papirusz alakú oszlopok támasztják alá, szemben két oldalt Ozirisz-pillérek tartják. Sajnos ezek jelentősen megrongálódtak, mikor a templomot keresztény templommá alakították át. Kárpótolnak azonban a falak csodálatos élénk színekkel megmaradt festett domborművei, amik itt zajló fesztiválok és vallási jelenetek részleteibe engednek bepillantást.

Az első hüposztül csarnok alaprajza a tipikus egyiptomi templomépítészet példája. A középtengely négy pár magasabb oszlopától jobbra és balra is tizenhat kisebb oszlop sorakozik, lehetővé téve így a terem mennyezetről történő megvilágítását. A padlózat hátrafelé haladva emelkedik, a belmagasság pedig a szentély felé közeledve csökken, misztikus derengő fényt biztosítva itt a legtitkosabb szertartások elvégzéséhez.

Második és harmadik hüposztül csarnok nagyon rossz állapotban van, töredékes szobrokat és oszlopokat láthatunk a thébai triász, Amon, Mut és Honszu szentélyeiben. Érdekes jelenetet találunk egy kő áthidalón, ahol a térdelő király mögött páviánok hódolnak a napistennek.

A templomot körülvevő számos épület közül a legfontosabb a déli oldalon elhelyezkedő királyi palota, amelynek ma már csak a romjai láthatók. Valószínűleg itt lakott III. Ramszesz, mikor felkereste a templomot, hogy áldozatot mutasson be az istenné lett ősei tiszteletére, vagy a „megjelenések ablakán” keresztül figyelemmel kísérje az Opet-ünnepet.

Ajánlott programunk: Luxor Extra